header_neurowarsztaty2018.jpg

 

Szanowni Państwo,
 
 
serdecznie zapraszamy do udziału w Zachodniopomorskich Warsztatach Neurologicznych – nowej konferencji naukowo-edukacyjnej, organizowanej w formule warsztatowej. Pierwsza edycja naszego wydarzenia zaplanowana została w dniach 23-24 listopada 2018 r. w Hotelu Novotel Centrum przy ul. 3 Maja 31 w Szczecinie.
 
Ze względu na interdyscyplinarne elementy w programie konferencja kierowana jest do szerokiego grona lekarzy, ale przede wszystkim do lekarzy neurologów. 
 
Nasza konferencja będzie składać się z kilku tematycznych sesji wykładowo-warsztatowych. W każdej z sesji przewidujemy: wykład zaproszonego eksperta, wprowadzający w temat z danej dziedziny oraz warsztat interaktywny.
 
Chcemy położyć duży nacisk na praktyczne aspekty omawianego tematu, pozostawiamy również możliwość zadawania pytań i dyskusji.  W porozumieniu ze sponsorami sesje mogą zostać dodatkowo uzupełnione o prezentację firmową lub wykład sponsorowany.  
 
Planujemy, że wiodącą tematyką najbliższego spotkania będzie neuroimmunologia, w tym m. in.: 
  • autoimmunologiczne neuropatie obwodowe 
  • stwardnienie rozsiane
  • choroby naczyniowe OUN na podłożu autoimmunologicznym
 
Serdecznie zapraszamy
 
Kierownik Naukowy
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
 
Dyrektor Biura Kongresów Skolamed
Radomił Filipek