header_neurowarsztaty2018.jpg

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie

>> Program szczegółowy konferencji do pobrania w pdf <<

Hotel Novotel Szczecin Centrum
ul. 3 Maja 31, Szczecin

Nasza konferencja będzie składać się z kilku tematycznych sesji wykładowo-warsztatowych. W każdej z sesji przewidujemy wykład zaproszonego eksperta, wprowadzający w temat z danej dziedziny oraz warsztat interaktywny z systemem do głosowań. Chcemy położyć duży nacisk na praktyczne aspekty omawianego tematu, pozostawiamy również możliwość zadawania pytań i dyskusji. 
 
Wiodącą tematyką najbliższego spotkania będzie neuroimmunologia, w tym m. in.: 
  • autoimmunologiczne neuropatie obwodowe 
  • stwardnienie rozsiane
  • choroby naczyniowe OUN na podłożu autoimmunologicznym

PROGRAM RAMOWY

 

Piątek, 23 listopada 2018

15.00 Otwarcie konferencji

15.15 - 16.15 Sesja I: Autoimmunologiczne neuropatie obwodowe

16.15 - 16.35 Wykład firmy Sanofi Genzyme

16.35 - 16.50 przerwa na kawę

16.50 - 17.50 Sesja II: Autoimmunologiczne zapalenia mózgu

17.50 - 18.10 Wykład pod patronatem firmy Merck

18.10 - 18.30 przerwa na kawę

18.30 - 19.30 Sesja III: Diagnostyka płynu mózgowo-rdzeniowego w chorobach autoimmunologicznych

19.30 Kolacja 
 


Sobota, 24 listopada 2018

  9.00 - 10.00 Sesja IV: Nowe kryteria diagnostyczne stwardnienia rozsianego

10.00 - 10.20 Wykład firmy Roche

10.20 - 10.40 Wykład firmy Sanofi Genzyme

10.40 - 11.00 przerwa na kawę

11.00 - 12.00 Sesja V: Aspekty psychologiczne w SM

12.00 - 12.20 Wykład firmy Biogen

12.20 - 12.40 przerwa na kawę

12.40 - 13.40 Sesja VI: Choroby naczyniowe OUN na podłożu autoimmunologicznym

13.40 - 14.00 Wykład firmy Euroimmun AG

14.00 - 14.45 Obiad

14.45 - 15.45 Sesja VII: Jakość życia chorych na SM

15.45 Zakończenie konferencji