header_neurowarsztaty2018.jpg

 

 

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI I OPŁATY

 

Konferencja przeznaczona jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy o wypełnienie formularza on-line:

FORMULARZ ON-LINE

 lub wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego w .pdf dostępnego poniżej:

FORMULARZ REJESTRACYJNY (PDF)

W celu dokonania rejestracji grupowej lub z ramienia firmy prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym (e-mail: kongres@skolamed.pl).

 

Biuro Organizacyjne

Skolamed_adres_2017_Medtech.png

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY REJESTRACYJNEJ

  do dnia 30 września  2018 od dnia 1 października 2018
Opłata rejestracyjna uczestnika 300 zł 350 zł

 

Opłata rejestracyjna uczestnika uprawnia do:

  • udziału w wykładach naukowych, sesjach firmowych oraz wstępu na teren wystawy firm
  • otrzymania programu konferencji, identyfikatora
  • korzystania z wyżywienia zgodnie z programem

Osoby uczestniczące w konferencji otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział oraz uzyskanie punktów edukacyjnych.

 

Warunkiem potwierdzenia rejestracji jest dokonanie pełnej wpłaty należności w terminie 7 dni od dokonania rejestracji. Opłaty za uczestnictwo prosimy wpłacać na konto:

właściciel konta:       PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku:           Deutsche Bank Polska S.A. - Oddział Lublin
numer konta:            59 1910 1048 2305 0063 2357 0007