header_neurowarsztaty2018.jpg

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZMIAN I ANULACJI

 

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone pisemnie po otrzymaniu wymaganych opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne - Biuro Kongresów SKOLAMED prowadzone przez firmę PAIZ Konsulting Sp. z o.o., 20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 21. Obowiązuje forma pisemna z podaniem konta, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

 

Potrącenia umowne:

Opłaty rejestracyjne i udział w programie towarzyszącym:

a)    do 15 września 2018 r. – rezygnacja bez kosztów
b)    od 16 września do 31 października 2018 r. – 30 % wartości anulowanego zamówienia
c)    od 1 listopada 2018 r. – 100 % wartości zamówieni

Opłata za zakwaterowanie:

Warunki zmian i rezygnacji zgodnie z zasadami ustalonymi przez hotel. W przypadku zamawiania zakwaterowania za pośrednictwem Biura Kongresów Skolamed:
a)    do15 września 2018 r. – równowartość ceny pokoju za jedną dobę hotelową za każdy anulowany pokój
b)    od 16 września 2018 r. - 100 % wartości zamówienia

Firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego pod nr 47. Usługi turystyczne świadczone są na podstawie ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 (z późniejszymi zmianami) oraz kodeksu cywilnego.

Gwaracja ubezpieczeniowa pośrednika turystycznego obowiązująca do dnia 17 września 2018 r. (do pobrania w formacie pdf)

Ewentualne reklamacje dotyczące usług PAIZ Konsulting Sp. z o.o. proszę zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty realizacji usług.

Szczegółowy regulamin konferencji do pobrania w .pdf